HƯỚNG DẪN ĐẶT SẢN PHẨM MẪU (SAMPLE) VỀ VIỆT NAM

Seller Việt Nam có nhu cầu cần sử dụng sản phẩm ShineOn để làm nguyên liệu quảng cáo hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm có thể làm theo hướng dẫn này để giảm thiểu nhiều rủi ro nhất.

Tóm tắt quy trình, đặt đơn hàng sample từ ShineOn ship về dịch vụ hỗ trợ vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Mất thời gian lâu hơn nhưng chi phí rẻ hơn và ít rắc rối hơn.

Các bước cụ thể:

1. Đăng ký mở tài khoản tại Vietcargo, sau khi tạo tài khoản bạn sẽ có một mã user. Hãy ghi nhớ mã số này. Ví dụ 1234.

2. Đặt đơn hàng sample:
+ Nếu bạn chỉ đặt một sản phẩm, bạn có thể đặt từ tài khoản ShineOn đã kết nối với Shopify store của bạn. Tham khảo hướng dẫn đặt sample ở đây.

+ Nếu muốn đặt nhiều sản phẩm, hãy tạo một store Shopify và tạo tất cả sản phẩm đó trên store. Sau đó tạo một đơn hàng có đủ sản phẩm bạn mong muốn bằng cách tạo đơn thủ công New Order trong Shopify. Sau đó mark đơn là Paid. Bạn có thể dùng thử Shopify để không mất phí (gói trial 14 ngày, nhớ hủy trước khi hết 14 ngày).

Tên người nhận của đơn hàng này là Vietcargo Mã_User_Vietcargo. Ví dụ Vietcargo 1234.

Như vậy đơn hàng sẽ được ship đến kho của Vietcargo ở Mỹ và sau đó họ sẽ vận chuyển về Vietnam cho bạn.

3. Sau khi hàng được vận chuyển đến Việt Nam, bạn có thể làm việc với Vietcargo để nhận hàng. Tham khảo phí ship và phí thông quan của Vietcargo tại đây.

Thời gian fulfill đơn và ship đến kho US khoảng 1 tuần, và thời gian ship từ US về Việt Nam trung bình 2-3 tuần.