HƯỚNG DẪN REMAKE (LÀM LẠI) ĐƠN HÀNG LỖI

Mặc dù mục tiêu của mọi nhà sản xuất (supplier) là gửi một món hàng hoàn hảo đến tay khách hàng thay cho seller nhưng do nhiều lý do khách quan, chắc chắn vẫn có những đơn hàng bị lỗi như gãy vỡ hộp, giao thiếu hoặc sai sản phẩm, tracking không update… Khi đó giải pháp là phải làm lại (remake) đơn hàng. Seller vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây để remake:

Lưu ý: Sau khi đơn hàng đã được ship đi, trạng thái là Shipped tại mục Orders thì đơn hàng mới có thể làm lại (remake).

Seller bấm vào nút Resolve a Problem từ trang quản lý Đơn hàng (Orders) hoặc sau khi bấm vào một đơn hàng cụ thể như 2 hình sau:

Sau đó chọn mục Remake Order:

Sau đó ta nhập các thông tin cho form Remake như hình dưới:
+ Ảnh chụp bằng chứng lỗi cần remake (sản phẩm lỗi, lời khách phàn nàn,…)
+ Lý do chính
+ Nội dung chi tiết lý do remake
+ Số lượng cần remake vì số lượng remake có thể ít hơn tổng số lượng sp khách đã mua.

Sau khi bấm Remake, sẽ có một đơn hàng mới được tạo ra, đó là một đơn hàng miễn phí, không cần thanh toán và seller có thể theo dõi quá trình sản xuất đến khi ship và tracking của đơn remake.