HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SHIP NHANH EXPEDITED SHIPPING (SHOPIFY) 

Khách hàng TẠI USA có thể chọn lựa dịch vụ ship nhanh PRIORITY SHIPPING khi order tại Shopify sau khi ACE Seller bật gói dịch vụ này trên store

Hiện tại dịch vụ này chỉ hỗ trợ cho các đơn hàng Shopify và ship tại US

Phí Base cost Expedited Shipping : $10.95

Gói dịch vụ này đang được xem xét dự kiến thiếp lập cho Hệ thống Etsy trong thời gian tới 

Tổng quan 

Nhìn chung phương thức thiết lập có yêu cầu như sau :

 • Cấu hình Shipping profile tại Shopify phải chứa Key word đặc biệt (như là “Expedited”)
 • Tại ShineOn App, bạn cần phải add đúng keyword đó trong phần tag của Phương Thức Expedited shipping .
 • Như vậy , khi khách hàng Checkout với chọn lựa Shipping Profile đó , hệ thống sẽ đưa về account ShineOn thông tin đơn hàng có Expedited để đơn được áp dụng dịch vụ ship nhanh

Shipping profile

 • Tại Shopfiy, click settings ở mục góc dưới cùng bên trái.
 • Click Create New Profile.
 • Click Create New Profile.
 • Click Add Products, và chọn products vào sẽ dùng Shipping profile này.
 • Create a shipping zone cho khu vực United States.

Sau đó, bạn sẽ cần nhập thông tin hai mức phí vận chuyển. Phí vận chuyển thông thường của bạn và phí vận chuyển nhanh. Bạn có thể tính với mức giá tùy chọn phù hợp với chiến lược của store bạn

Set up Tag tại ShineOn account.

Giờ đây, bạn đã thiết lập Phí vận chuyển trong Shopify , bạn sẽ cần thiết lập Tag Phương Thức Vận chuyển trên tài khoản ShineOn của mình để khi khách hàng chọn Vận chuyển nhanh, Tag này sẽ đồng bộ hóa với tài khoản ShineOn của bạn.

 • Từ ShineOn account. Click Settings > Store settings.
 • Trong mục “Shipping costs and Configuration” chọn Pricing / Availability, click Make Default next to Expedited US.
 • Nhập keyword mà bạn đã đặt sao cho phù hợp với Shipping Profile –  Expedited shipping rate mà bạn đã thiết lập tại Shopify  (Ví dụ trường hợp này là :  Expedited) sau đó  click save.
 • The tag bấy giờ sẽ được xuất hiện kế bên shipping name.

Như vậy bạn đã hoàn tất bước thiết lập PRIORITY SHIPPING !

Giờ đây, bất cứ khi nào khách hàng sử dụng mức phí vận chuyển đó khi thanh toán, hệ thống Shopify sẽ đồng bộ hóa với hệ thống ShineOn và sử dụng dịch vụ Ship nhanh cho đơn hàng của bạn. 

Lưu ý:
Nếu bạn muốn tạo đơn có ship nhanh bằng tay thì trong bước tạo đơn nháp (Draft), bạn có thể chọn phương thức shipping nhanh mà bạn đã tạo ở:


Sau đó đơn sẽ được nhận dạng qua app ShineOn là ship nhanh. Chúc bạn thành công!