HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN HÀNG SHINEON THỦ CÔNG (MANUAL ORDER)

Yêu cầu phải đăng ký mở tài khoản ShineOn tại https://app.shineon.com và có kết nối kênh Partner. 
Vui lòng tham khảo hướng dẫn ở đây

Quy trình tạo đơn hàng ShineOn thủ công mà không cần kết nối Shopify

Kích hoạt API từ tài khoản Partner trước bằng cách như sau: bấm vào mục Use Our API ở cột menu bên trái, sau đó nhấn nút Request Access.
Lưu ý:
Bước này là bắt buộc nếu không sẽ không thể thêm sản phẩm vào đơn hàng.

Nếu như bạn có sẵn màn hình như bên dưới với API Key thì có thể bỏ qua bước này.

 

– Để tạo đơn bạn cần có sản phẩm, hãy vào tạo sản phẩm từ Catalog trước, vui lòng tạo sản phẩm có tải lên design theo hướng dẫn ở đây.

Sau đó để tạo đơn, bạn bấm vào dấu + là nút tạo Create Order ở cột menu bên trái, cạnh nút Orders.
 

Sau đó Chọn New Order để tạo đơn:

Bạn chọn Add Product để thêm sản phẩm vào đơn:

Trong khung tìm ta đánh tên hoặc mã SKU của sản phẩm, sau đó nhấn dấu + để thêm sản phẩm vào đơn hàng:
Vui lòng không chọn các mã SKU được cấp sẵn (Buyer Upload), mã sản phẩm này sẽ không tạo đơn được. Chỉ thêm các mã sản phẩm vừa được tạo có tải lên design.

 Cuối cùng là thêm thông tin khách hàng gồm thông tin liên hệ (contact information) và địa chỉ ship (shipping address), thông tin thanh toán có thể bỏ qua (billing address):

Cuối cùng sau khi đã xong đơn hàng bạn hãy nhấn nút Save Order để tạo đơn hàng. Sau đó sẽ có một đơn mới được sinh ra, như vậy là bạn đã tạo đơn hàng thành công!   

 

Cuối cùng bạn chỉ cần thanh toán đơn và đơn sẽ được fulfill theo khung thời gian của ShineOn!